Синдикатите подкрепят кабинета за сделката с ЧЕЗ

Разни новини

КНСБ и КТ “Подкрепа” се обявиха за намерението на правителството да придобие контролен пакет акции в ЧЕЗ България и призоваха за запазването на Теменужка Петкова на поста й като министър на енергетиката.

В своя позиция, свързана с продажбата на бизнеса на ЧЕЗ, двата синдиката поискаха спешни законодателни промени, които да гарантират предварителен, текущ и последващ контрол на държавата върху каквито и да е сделки с критична енергийна инфраструктура.

От друга страна в Закона за енергетиката трябва да се запишат същите изисквания към купувачите, които са залегнали в стратегията за приватизация, гласувана от Народното събрание.

Синдикатите предлагат също държавата да направи стъпки към придобиване на контролен пакет акции и в другите две електроразпределителни дружества.

В подкрепа на Теменужка Петкова и настоящото ръководство на министерството от КНСБ и “Подкрепа” припомнят, че има поети ангажименти от нейна страна с конкретни действия и срокове за отстояване на дългосрочното развитие на ключови енергийни предприятия у нас. Необосновани смени сега могат да доведат до проваляне на срокове и ангажименти, и поставяне в рискова ситуация на въгледобивни, топлоелектрически централи и мрежови дружества.

България