Синдикати искат мателиалите от проверката по случая с избягалите затворници

Разни новини

Инкриминираното деяние е чутовно с най-висока степен на обществена опасност, съставляващо престъпление против правосъдието на България, заявяват от ССЗБ.

Извънредният труд на надзирателите вече ще се плаща

Нощният труд, трудът при т.нар. време на разположение, както и работата по време на празнични дни вече ще бъдат начислявани и изплащан…

Случващото се в българските затвори е резултатът от водената политика по отношение на целия сектор „Сигурност”. Служителите в системата на затворите – надзиратели, социални работници, психолози, медицински работници, учители и др. са поставени в условия на виктимизация, с риск за здравето и опасност за живота при работата с криминалния контингент, същите обиждани, заплашвани, удряни, бити, наръгвани, поръчвани, в някои случай убивани. От друга страна неоценявани, обиждани, унижавани, заплашвани, третирани, наказвани, уволнявани от ръководствата си.

Нашите основателни очаквания са, че за пореден път ще станем свидетели на познатата ни ръководна ценностна ориентация и внимание, което по „целесъобразност“ винаги е насочвано агресивно срещу най-ниските нива служители, а именно „надзирателите“, без да идентифицират комплекса от първопричини, следствията и последиците, предвид отговорностите, заявяват от ССЗБ.От там настояват да получат доклада от проверката със срок 12.04.2018г. (материалите по евентуални преписки); правилника за вътрешния ред на лишените от свобода в Затвора гр. София; инструкциите на постовете, които са преминали и нападнали бегълците – лишени от свобода.