Симеон Дянков: "Белене" е неефективен, ярко корупционен проект

Разни новини

ЕС за години ще спре да се интересува от България
Source: Клуб “Z”
Симеон Дянков: "Белене" е неефективен, ярко корупционен проект