Ще правят плаващ басейн на пристанище “Пристис” в Русе

Разни новини

“Порт Пристис” ООД взема пристанището за 35 години Снимка: Явор Мичев

„Порт Пристис“ ООД – Русе е концесионерът на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“.

Договорът за 35 години бе подписан днес в Общината. 48 900 лева без ДДС ще плаща годишно концесионерът, информира Арена Медиа. 

Основен предмет на концесията е управление на услуга от обществен интерес – пристанищни услуги по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Концесионерът „Порт Пристис“ ООД се задължава да управлява, поддържа и модернизира пристанищеПристис“ със свои средства и да управлява обществената услуга, като извършва пристанищни услуги по обслужване на пътници, понтонни услуги, морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения и съпътстващи дейности.

Преките икономически ползи за Общината са свързани с получаването на концесионни плащания и инвестиции в публичната общинска собственост. В инвестиционната програма, включваща инвестиции за модернизиране на пристанищеПристис“ през целия срок на концесията, е предвидено и оборудване на седем от корабните места със собствени на концесионера понтони, както и разполагане на плаващ басейн на 7-мо или 8-мо корабно място.

Идеята за включването на плаващ басейн е от 2015 година, когато общинска администрация предложи да бъде възстановено увеселителното съоръжение „Лебеда“. Лятната къпалня години наред е била атракция за русенци и гостите на града.

Предвидени са инвестиции за рехабилитация на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, и за възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория.

С предоставяне на общинското пристанище на концесията ще се създадат условия за увеличаване на обема корабите и пътниците, повишаване на използвания потенциален капацитет на пристанищеПристис“, въвеждане на нови услуги, рехабилитация и подобряване на пристанищната инфраструктура и създаване на предпоставки за развитие на водния транспорт като най-евтин и екологично чист.