Ще бъде ли гласуван пакет “Мобилност” от сегашния Европарламент?

Разни новини

Миналата седмица председателят на парламента Антонио Таяни върна законопроекта в ресорната комисия за доразглеждане – по чл. 175 от парламентарния правилник т.е. поради прекалено много нанесени поправки на ниво “комисия”, часове преди протеста на българските превозвачи в Страсбург. Днес депутатите ще решат дали пакетът трябва да бъде гласуван сега т.е. в сесията 3-4 април или ще бъде отложен за следващия Европейски парламент.

Пакет Мобилност се връща за гласуване в последната сесия на ЕП - 3 и 4 април

Предложенията относно Пакета за мобилност ще бъдат върнати обратно в Комисията по транспорт на ЕП за прегласуване и сортиране, преди да…