Школите по изкуства плашат с протест. Искат да отворят врати

Разни новини

Школите по изкуства настояват незабавно да бъде преразгледана заповедта на здравните власти, с която се забранява дейността им. Според дейците затварянето им е пагубно за изкуството в България, както и за физическото и психическото здраве на хората в цялата страна. Танцовите школи плащат и с протест.