СЕМ наказа “Нова телевизия”

Разни новини

Съветът за електронни медии на своето заседание на 2 септември 2020 г. прие Отчета за програмната дейност, технологичното обновление и финансовото състояние на Българската национална телевизия за периода януари-юни 2020 г. с мнозинство от 3 (три) гласа.

СЕМ взе решение за вписване на нелинейна медийна услуга доставяна от “Статис” АД.

Във връзка с образувано административнонаказателно производство, СЕМ възложи на председателя да издаде наказателно постановление на “Нова Броудкастинг Груп” ЕООД за нарушение на чл. 75, ал. 10 от ЗРТ.

Алинея 10 на член 75 от Закона за радиото и телевизията гласи следното: Аудио-визуалните търговски съобщения и търговските съобщения в радиоуслуги не трябва да се излъчват със сила на звука, по-голяма от силата на звука на останалата част от програмата.

Поставете оценка:

Оценка от 0 гласа.