Село в Кърджалийско привлича все повече туристи

Разни новини

През летните месеци все повече туристи проявяват интерес към тракийските светилища в чернооченско, разказват местните жители.

Една от тях се намира в местността „Асар кая“ край село Женда, Кърджалийско. Историческият комплекс е разположен на около 1,6 километра метра южно от чернооченските села Женда и Соколите.

Вече повече от 5 000 години мястото е считано за свещено. На самия връх стои висока скална тераса, изградена от струпани камъни. Именно там се намират останки от крепост и тракийско светилище.

Укреплението е било естествено защитено с отвесни скали, а в най-уязвимата му част (югозападната) е била изградена каменна стена с дебелина от 1,5 м, част от която е запазена и до днес. От останалите три страни на върха се спускат напълно отвесни и непристъпни скали. По тях се виждат трапецовидни култови ниши, изсечени от древните траки преди хиляди години. Вътре се виждат издълбани в скалите олтари, кръгове с диаметър 3,5 м. и други интересни съоръжения, много от които са скрити под земята.

На стотина метра под върха „Асар кая“ се намира скален феномен – голяма канара с формата на огромна гъба, върху която също има множество тракийски ниши с различна ориентировка. Гъбата е с височина 8 метра и е наречена от местните жители „Биюк кая“. Има и самотно стърчащи канари с причудливи форми, наподобяващи хора, животни и птици.