Седмицата в абсурди (7 – 11 януари)

Разни новини

В хронологичен порядък, седмицата в абсурди изглежда така: Понеделник, 7 януариЛИБИЯ ДЕ ФАКТО НИ ОБЯВИ МОРСКА ВОЙНА