Седмицата в абсурди (28 януари – 1 февруари)

Разни новини

В хронологичен порядък, седмицата в абсурди изглежда така: Понеделник, 28 януариПРЕДЛОЖЕНИЕ: БИЕШ ПОЛИЦАЙ, НО БЕЗ ТОВА ДА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ – 2000 ЛЕВА ГЛОБА