Седмицата в абсурди (26 – 30 ноември)

Разни новини

В хронологичен порядък, седмицата в абсурди изглежда така: Понеделник, 26 ноемвриЦВЕТАНОВ И КАРАДАЙЪ НА ПРАКТИКА ПРЕОБЪРНАХА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА