Съвсем скоро може да има санкции от ЕК за България заради такса смет

Разни новини

Според съобщението, проучването е задействано заради жалба на БСК до ЕК (референтен номер CHAP (2016) 02321) относно начина на формиране на такса смет в България. Припомняме, че през есента на 2017 година, на първо четене в Закона за местните данъци и такси принципът “замърсителят плаща” беше гласуван. С промените водеща основа за определяне размера на такса смет трябва да бъде количеството на битовите отпадъци. След това обаче инициативата не получи продължение и основа за определяне на размера на такса смет си остава стойността на имота или балансовата стойност на активите.

Идея - такса смет да отпадне и да се начислява данък към стоките

Кметът на град Девин Красимир Даскалов предложи иновативна идея за определяне и събиране на таксата за битови отпадъци. Годишно общинат…

Сега БСК посочва, че от ЕК са ги информирали, че са извършили обстойно разглеждане на жалбата им и са установили, че българското законодателство предвижда конкретни мерки за прилагане на принципа “замърсителят плаща” от 2015 година, но националните власти няколко поредни години отлагат влизането в сила на тези мерки. “Според информацията, с която Комисията разполага, последните изменения на Закона за местните данъци и такси осигуряват подходяща методология за изчисляване на таксата за битови отпадъци. За съжаление, националните власти решиха още повече да отложат влизането в сила на съответните разпоредби – до 2022 г.”, се уточнява в писмото от Брюксел.Поради факта, че вече е извършено общоевропейско проучване на проблема, службите на Комисията са взели решение да прекратят разследването по повод жалбата на БСК, но ако е необходимо, ще предприемат действия срещу България по тяхна инициатива.

“Комисията няма да се колебае да предприеме действия срещу държавите-членки, в които националното законодателство и/или практика не са в съответствие с принципа “замърсителят плаща”, се казва още в писмо от ГД “Околна среда” на ЕК до Българската стопанска камара.