Съветници влизат в комисията за избор на лаборатория за качеството на въздуха в Бургас

Разни новини

Така тримата съветници, които са еколози по образование – Бойчо Георгиев (ГЕРБ), Радослав Петков (БСП) и Тодор Ангелов (МК „Коалиция АБВ за Бургас“), стават членове на комисия за провеждане на обществена поръчка. Тя ще е с предмет “Извършване на непрекъснат мониторинг на концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух и изготвяне на пълен анализ на качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Бургас”. Предстои кметът на община Бургас Димитър Николов да я обяви.

Инициативен комитет за чист въздух ще съди ГРАО в Русе

На 1 март 2019 г. е внесена жалба от Инициативен комитет за провеждане на местен референдум за чист въздух в Административния съд срещу…

Всъщност градоначалникът беше вносител на предложението за избор на съветници, които да участват в комисията. На предишното заседание – от 27 ноември, пък Общинският съвет възложи на градоначалника да проведе въпросната процедура.Със същото решение е определен краен срок не по-късно от 1 март тази година поръчката да се обяви.