САЩ: Съдебната власт в Македония не е независима и безпристрастна

Разни новини

В прегледа наблюдателите се спират на това, че законът в Македония дава на заподозрените право на контакт с адвокат по техен избор, но властите не винаги ги информират правилно за тази възможност и не винаги им позволяват консултирането с адвокат, преди да внесат обжалване. 

САЩ: Пълна подкрепа на Македония за членство в ЕС

Държавният департамент на САЩ безрезервно подкрепя евроатлантическото бъдеще на Македония, след като страната получи препоръка от Европ…

„Има случаи, когато полицията призовава заподозрени и свидетели в полицейски участъци на „информативни разговори“, без да ги информира за техните права и без присъствието на юридически съветник“, пише в доклада.

Също така е отбелязано, че омбудсманът е получил две жалби за произволен арест, а голям брой случаи, в които са били замесени висши кадри, от предишни години не са решени поради непрекъснати отлагания на процесите. „Съдебната власт не показва независимост и безпристрастност, а съдиите са обект на политическо влияние и корупция. Резултатите от много съдебни производства станаха предопределени, особено в случаите, когато ответниците имаха мнения или предприеха действия срещу правителството“, се казва в доклада на държавния департамент.Недостатъчното финансиране на съдебната система продължава да възпрепятства действията на съда и ефективността.

Повечето гърци приемат компромис за името на Македония

Половината от гърците, 51% смятат, че решението за използването на името “Македония” е в услуга на гръцките интереси, а според 51% Гъ…