Със 111 млн. лв. обновяват ЖП-линиите от Пловдив до Крумово и Скутаре  

Разни новини

Освен подмяна на самите релси,  тя включва обновяване на подлези, надлези и пасалерки, а също така гарите Пловдив-разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия.  Срокът за изпълнение на поръчката е 1066 календарни дни.

Пожар в машинното отделение на влака Бургас - София

След инцидент, от 19:05 ч. е преустановено движението на влаковете в участъка между гарите Стара Загора и Чирпан поради възникнало възп…

Железопътен възел  Пловдив се явява пресечна точка на направленията София – Свиленград, Пловдив – Бургас, Филипово – Панагюрище и Филипово – Карлово.Той е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“ , който свързва Северно, Балтийско, Черно и Средиземно море като оптимизира използването на съответните пристанища и морски магистрали, се сочи в документацията.

Целта на поръчката за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации по ЖП-участъците от Пловдив до Крумово и до Скутаре е изграждането на конкурентноспособна ЖП-инфраструктура, която да отговаря на предизвикателствата на ЕС за развитие на цялостна транс-европейска транспортна мрежа, състояща се от инфраструктура за железопътен транспорт, вътрешни водни пътища, пътен, морски и въздушен транспорт, с което да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото и социалното сближаване.

Влаковете в западното направление на Централна гара София се движат със закъснение

Влаковете в западното направление на Централна гара София се движат със закъснение. Това съобщиха от пресцентъра на „БДЖ – Пътнич…

Финансирането е осигурено от Механизма за свързване на Европа , Споразумение между ДП „НКЖИ“ и INEA за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – AGREEMENT.

Оферти ще се приемат до 1-ви юли и ще се отварят на следващия ден.