Санирането на малките блокчета ще се забави, тъй като променят методологията на процедурата

Новини от Пазарджик

  
Source: http://www.pa-media.net/