Само 56 деца са класирани за детските градини в Пловдив! Въпреки обявените 182 свободни места

Новини от Пазарджик Разни новини

Във второто за 2019 г. класиране за прием в детските заведения в Пловдив взеха участие 517 деца. От тях най-голям брой (343 деца) са най-малките – децата, кандидатстващи за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 103, във втора 53 деца и 18 кандидатстващи деца са за подготвителните групи.

Прочетете още

От всички кандидатстващи деца са класирани 56, въпреки обявените 182 свободни места. Този факт се дължи на разминаване между желанията и наличието на свободни места. В тази връзка препоръчваме на родителите при подаване на заявленията за кандидатстване да се запознават от страницата на Системата за прием dz-priem.plovdiv.bg с обявените свободни места, които се публикуват според Графика на дейностите за всяко класиране. Графикът е публикуван в секцията „Нормативни документи“ и в него има данни за всички предвидени за 2019 г. класирания. От подадените заявления за класирането 50 са на деца, които са записани в детски заведения, но желаят преместване.

Родителите на децата, родени през 2016 година, които навършват 3-годишна възраст през настоящата 2019 година, от началото на месец януари вече могат да подават своите заявления за участие в първото основно класиране за прием в първа възрастова група за новата учебна 2019/2020 година. Класирането ще бъде на 15.05.2019 г. и свободните места за него вече са публикувани. По-ранното подаване на заявления не носи предимство, а е важно да бъде спазен крайният срок. Към момента тези деца могат да кандидатстват и за яслените групи, ако не са навършили 3-годишна възраст, а за първа група да подадат заявленията си на по-късен етап.

Навършващите 3-годишна възраст, родени през 2016 година, могат да участват в текущите класирания за настоящата първа група от месеца, в който детето навършва възрастта. След постъпване в детска градина през настоящата учебна година в групите за децата, родени през 2015 година, те ще бъдат преместени от септември в новосформираните първи възрастови групи (групите за родените деца през 2016 година).

Важно за родителите, които вече са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини, е да знаят, че трябва да използват вече регистрираните си родителски профили, към които са регистрирани техните деца, и е необходимо само да актуализират данните си и да добавят своите нови заявления.

Следващото текущо класиране е на 12 февруари 2019 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 04.02.2019 г. включително.