Съкратиха с 60 на сто щата на Общинския медиен център в Плевен

Разни новини

Общинският медиен център в Плевен е създаден през май 2013 г. Той излъчва 24-часова радиопрограма, издава общинския вестник „Плевен“, поддържа сайт в интернет и има страница във Facebook. От началото на 2017 г. от утвърдените 13 щатни бройки с цел икономии незаети стоят 2 щата.

Подмяна на 7 200 улични лампи с ЛЕД осветление планира управата на Плевен

Пълна подмяна на всички улични лампи и модернизация на цялата им система планира общинската управа на Плевен. Идеята ще бъде предложена…

През август м.г. по предложение на общинската администрация местният парламент даде съгласието си да бъде сключено споразумение между плевенския медиен център и „Радио 1″ като част от „Фреш Медиа България” АД – София. Предвижда се радио „Плевен“ да излъчва своя програма до 4 часа в делничните дни. „Радио 1“ пък поема изцяло музикалната селекция, производството на продукция и рекламата. Заради намаления обем в работата на медийния център се наложило щатните бройки в него да бъдат оптимизирани. Предложението е прието с 31 гласа „за“, двама „против“ и четирима „въздържал се“, съобщиха от Общинския съвет.