Съдът в Страсбург не прие, че къщи на две ромски семейства в Гърмен са бутнати незаконно

Разни новини

Случаят касае семействата Айдарови и Илиеви (жалба № 33586/15) и е още от 2011 година. През 2011 година ДНСК констатира че постройките, в които живеят жалбоподателите, са незаконни и издава заповеди за премахването им. Следва обжалване, но Благоевградският административен съд отхвърля жалбата, като постановява, че жилището е построено на общинска земя, без необходимите строителни книжа и не може да бъде узаконено, тъй като земята е земеделска и за нея никога не е издаван подробен градоустройствен план.

Гърмен отново на протест срещу незаконните ромски къщи

Отново протест в Гърмен. Две години след масовия бой между местните и живеещите в незаконния квартал, жителите на общината отново ще из…

Жалбоподателите – семействата Айдарови и Илиеви, български граждани от ромски етнически произход – живеят в кв. „Кремиковци“, община Гърмен. Земята, върху която се намира кварталът, е общинска и земеделска.  Господин Айдаров обжалва заповедта.  Първоинстанционното съдебно решение не е обжалвано. Другият жалбоподател не подава жалба до съда.През 2013 година ДНСК спира изпълнението на заповедите до решаването на проблема с пренастаняването на живущите в района. През 2015 година, след получено писмо от областния управител на Благоевград, провокирано от сблъсъци между ромското население на квартал “Кремиковци” и жителите на Гърмен, ДНСК отправя покани до г-н Айдаров и г-н Илиев за доброволно изпълнение на заповедите за премахване. След изтичане на срока за изпълнение ДНСК ангажира фирма за събаряне на постройките между 13 и 24 юли 2015 година.