Сачева представя проект за квалификация на педагогическия персонал

Разни новини

Проектът „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ цели да обучава работещите в системата на образованието.

Сачева: От 165 едва 30 бази в страната са подходящи за „зелено училище“

Гражданска организация настоява държавата да вземе спешни мерки за подобряване на малкото останали материални бази, където децата ходят…

Той ще е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от държавния бюджет.