С месец се отлага зацветяването на зелени площи в Асеновград

Разни новини

Договорът с изпълнителя е сключен на 24.04.18 г. и два дни по-късно е направена първата заявка, която впоследствие бе отказана. Тази фирма е предложила най-приемлива цена – значително по-ниска от обявената в процедурата, а именно – близо 50 000 лева. „Нямаме друг изход, освен прекратяване на договора и обявяване на нова обществена поръчка. Надяваме се до края на месеца да имаме нов договор с друга фирма.“, посочи кметът на Асеновград доктор Емил Караиванов.

Създават предприятие за малки ремонти на общинска собственост в Асеновград

Създават ново общинско предприятие в Асеновград. Ангажимент на служителите в структурата ще е извършване малки ремонти на обществени ме…

В спогодбата е вписана клауза за неустойки. По думите на градоначалника, ако Общината се възползва от тях, това ще забави повече от месец доставянето на растителност. „Ние предпочитаме да направим доставка максимално бързо, за да възстановим зелената среда. Затова ще преценим кое е икономически най-изгодно за Общината – дали да прекратим договора по взаимно съгласие, или по виновност“, обясни Караиванов.

Междувременно, работата по Градския парк в Асеновград продължава. След като бяха заравнени площите, в които бе положено капковото напояване, следва да бъде извършено затревяване. Окосяват се зелените зони и се възстановяват бордюрите, извадени заради разкопаването. Дейностите по Градския парк ще бъдат временно замразени, заради тържествата по повод предстоящия Празник на града – 27.05.18 г. На по-късен етап работата ще продължи със засаждане на трайни култури и ще се извърши сезонно зацветяване. Става ясно, че из целия Асеновград през април са окосени общо около 160 декара тревни площи, а от началото на месец май до момента – 72 декара. Остава окосяването на зони в квартал Запад и на част от второстепенните улици около него, или общо около 130 декара. Близо 500 декара зелени площи в града са третирани с препарати срещу кърлежи.