С фалшиви ТЕЛК използват деца за хубав месечен семеен доход

Разни новини

Знаят, че са неуязвими, щом имат ТЕЛК – това е сигурен месечен доход, казва директор в село Камено пред Генка Шикерова от Нова телевизия. В Камено има три такива случая с фалшиви ТЕЛК-ове, удостоверени след сигнал в прокуратурата, която отнема специалните документи. От всеки от тези случаи съответното семейство печели по 500 лева на дете. Тези случаи обаче са само официално засечените – а колко все още не са хванати, няма как да се каже, защото следва държавата да проучва, разследва и наказва, а не медиите.

Как новата наредба за медицинската експертиза ощетява хората с увреждания

“В крайна сметка се случи така, че с постановление 152 новата Наредба за експертиза – много деца с увреждания и възрастни с увреждания …

Припомняме, че през 2016 година екипът на тогавашния социален министър Ивайло Калфин предложи съществени промени в системата на ТЕЛК, най-важните от които бяха две нови комисии – медицинска, към здравното министерство, и социална – към НОИ, да правят експертиза на работоспособността на хората с увреждания, и да оценяват остатъчната трудоспособност на лицето с увреждане, а не намалената. Целта бе да се помогне на човек да се върне на трудовия пазар, при съответни облекчения за работодатели, ако го наемат (което залегна в приетия вече Закон за хората с увреждания). Освен това се правеше разграничение по отношение на достъпа до социални услуги за осигурените лица с увреждания в трудоспособна възраст, пенсионери и деца с увреждания. Социалната комисия щеше да решава какви социални придобивки да се отпуснат, както и да прецени какво ще следва за човека с увреждания – тип работа, допълнителна квалификация и препоръка какво може да прави.Въпросът е какво прави като цялостна стратегия държавата, за да се справи с фалшивите ТЕЛК? Акцентира ли МВР на проблема в корена му – тези, които предлагат такива “услуги”? Бори ли се системно полицията с проблема или действа “на парче”, за имидж?