С дни на талантите приключва проект в полза на деца лишени от родителски грижи в Бургас

Разни новини

Младежите, които живеят в Центъра за настаняване от семеен тип, ще могат да се включат в различни спортни и творчески занимания.Проявата е част от последния етап на проекта „Социално включване и развитие за младежите от община Бургас“. Неговата цел е да направи живота на децата лишени от родителски грижи по-близък до социалната среда, да помогне на младежите при намиране на работа и развитието им като пълноценни личности.

На 6 април в зала четири на Експо център „Флора“, от 12 часа ще бъде представянето на различните етапи през които е преминал проектът, иновативните обучения и резултатите от него. Ще присъстват и младите хора, които са били част от проекта, за да разкажат своите преживявания, за пътя на израстване и лични истории.