С 250 гривни стартира електронният мониторинг на правонарушители у нас

Разни новини

Проданов разказа, че лично е изпробвал такава гривна. Цял уикенд през лятото е бил с такава и в понеделник подробно му докладвали къде е ходил и какво е правел през почивните дни. Зам.-министърът каза още, че два часа е киснал във ваната с гривната, но устройството не е дефектирало. Пред журналисти, бивши и настоящи ръководители и служители на правосъдното министерство, службите за лишаване от свобода и МВР бяха демонстрирани устройствата на електронно проследяване. България пристъпва към тяхното прилагане чрез проекта „Модернизиране на пенитенциарната система в България“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Правосъдното министерство, в партньорство с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, е бенефициент по проекта. Проектът включва разработване на Стратегия за развитието на пенитенциарната система в България за периода до 2025 г. и внедряване на система за електронно наблюдение на правонарушители.

Предложение: Без електронно контролно наблюдение за лица под 16 години

Електронно наблюдение няма да се прилага спрямо непълнолетни под 16 години, както и спрямо хора, които страдат от заболявания, несъвмес…

Общата стойност на проекта е 1 341 572 лева и 16 стотинки. В тази стойност влизат компютрите и платформата, които дават възможност за обслужване на 2000 гривни за електронно наблюдение. Засега са закупени 250 гривни и според зам.-министър Проданов, това е достатъчно.”В рамките на изпълнението на проекта са предоставени 200 комплекта настолни приемопредавателни устройства, 200 гривни за персонална идентификация и 50 гривни за GPS проследяване на правонарушители”, уточни комисар Юлиян Шимширов, ръководител на отдела за социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите.