Руско-български консорциум ще строи 13 км газопровод

Разни новини

Трасето преминава през землищата на община Роман – област Враца, община Правец – Софийска област, и община Ябланица – област Ловеч.

Новата газова тръба до Сърбия ще ни струва над 2,8 млрд. лв.

От днес (21 декември) стартира обществената поръчка за изграждането на газовата инфраструктура в участъка от турско-българската до бълг…

Газопроводният участък от КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово“ – етап 3, подлежащ на подмяна, е с дължина 13,152 км, диаметър DN700 и проектно налягане 54 bar.Предвижда се демонтаж на съществуващия газопровод и монтаж на новия в същата траншея. Изключение правят три участъка, в които новият газопровод ще се положи в отделна траншея, успоредно на съществуващия газопровод (от дясната страна по посока на движението на газа). Предвидени са за изграждане два кранови възела, които ще се разположат на новопроектирани площадки близо до съществуващите, както и станция за активна катодна електрохимична защита.