Русия е главната заплаха за Източна Европа

Разни новини

Правителствата на отделните европейски държави е добре да оптимизират разходите за отбрана за по-успешно противопоставяне на заплахи като укрепването на Русия например. Това е съветът към политиците на базираният в Лондон Международен институт за стратегически изследвания. „Русия остава основна заплаха в сферата на сигурността за страните от Източна и Северна Европа“, се посочва в годишния доклад на института. Неговият директор Джон Чипман заявява, че „европейските държава все по-ясно осъзнават факта, че светът е опасно място“ и увеличават разходите си за отбрана.

С 3.6% са се увеличили разходите на европейските страни за военните нужди през 2017-а. Причина за това е засиленият натиск на САЩ, които призовават Европа да положи повече усилия за собствената си отбрана и на промените във възприятията за заплаха.