Румен Радев: Подписаната на 12 юли 1991 г. Конституция въплъщава модерния конституционализъм

Разни новини

Достоен е стремежът на създателите ѝ (на Конституцията – бел. ред.) да съчетаят демократичното начало и конституционните традиции от Търновската конституция, подчертава Радев.

Ердогaн и Радев си обещаха 10 млрд. търговски обмен между България и Турция

Турция е важен съсед, партньор и съюзник на България и за нашите двустранни отношения е важно да не оставяме нерешени въпроси между нас…

Наложителните „поправки“, произтичащи от непосредственото действие на правото на Европейския съюз, доказаха, че целта да бъдем пълноправна част от модерна Европа преминава през зачитането на националната ни идентичност и гарантирането на върховенството на конституцията.Погледнато от дистанцията на времето, за скромните си 139 години българският конституционализъм има своите постижения, но и неуспехи. Въпреки това, макар и трудно, конституционното съзнание бе съхранено.