Росен Желязков: Вече няма нужда от “Холдинг БДЖ”

Разни новини

В отговор на въпрос дали е възможно “Холдинг БДЖ” да бъде трансформиран така, че управата да премине директно към транспортното министерство, Желязков обясни, че холдингът е собственик на две дъщерни дружества – „БДЖ – Товарни превози“ и “БДЖ – Пътнически превози”.

Транспортният министър видя проблемите в БДЖ, но ще се съди с ЕК за посочен от Брюксел проблем

Има одит от звеното за вътрешен одит на БДЖ, който е свързан с подвижния състав. Изпълнителният директор е възложил на други служители …

“И тези две дружества са реалните оператори, а холдингът е опосредстваща структура между тях и Министерството. Холдингът е шапка и всъщност анализът, който ще се направи, е дали има нужда от тази шапка. Моето мнение е, че вече няма нужда от холдинга, но преструктурирането отнема време. Но ще чуя всички аргументи”, заяви транспортният министър.”В момента има недостиг на локомотиви и мотриси – от необходимите за изпълнение на графика за движение 128 такива, сега са налични 106. Затова съм наложил съответната актуализация на графика, за да имаме безопасност на движението”, допълни още той в интервю за bTV.