Родителство в Швеция – ад или рай?

Разни новини

Actualno.com реши да проучи какво е да си родител в една от тези страни. На прицел ни е Швеция, която се класира на първо място между страните за отглеждане на деца за 2019 година в класацията на U.S. News, задминавайки Дания, Норвегия и Канада. Тази скандинавска страна има население от 10,2 милиона души, от които около 2 милиона са деца до 17 години.

Варненски родители се включват към Националния протест срещу стратегията за детето

След като вече показаха своята позиция във връзка със спряната за работа, но все още неотхвърлена “Национална стратегия за детето 2019-…

Една от световно известните и атрактивни родителски политики в Швеция е бащинският платен отпуск, който е дълъг колкото майчинския. Бащите получават отпуск от 240 дни, колкото и майките. Общо на дете се падат 480 родителски дни, който е един от най-дългите отпуски в света. Майчинските и бащинските пари, наричани родителски пари, са 80% от дохода на съответния родител, като дори родител без предишен доход може да получи родителски пари в размер на 7000 крони (1400 лв) на месец. Правото на бащински и майчински отпуск е гарантирано от закона, за да могат и бащите да се възползват от това си право без притеснения, че ще изгубят работата си.Като допълнение, всяко семейство получава безусловна месечна помощ от 1250 крони (250 лв) на дете, като с всяко следващо тази сума се увеличава и се изплаща докато всяко от децата навърши 16 години.

Швеция има и една от най-щедрите системи за болничен отпуск на родители със 120 болнични дни на дете и година, което е половината от работната година. Ако детето ще отсъства от детска градина или училище до 7 дена, не е нужно посещение на лекар, а единствено родителят да регистрира деня/дните на отсъствие в уебсайта на социалната агенция от вкъщи. Детските болнични са в размер на 80% от дохода на родителя и могат да се ползват, докато детето навърши 12 години.Швеция е известна и с почти безплатното си здравеопазване на високо ниво. За родителите има на разположение безплатни прегледи по време на бременност, курсове за родители, както и раждане и педиатър са безплатни. Присъствието на бащата по време на раждането е стандартна практика, като семейството разполага със самостоятелна стая, вместо родилна зала. Нещо, което прави Швеция още по-атрактивна за семействата с деца, е, че новородените не биват отнемани от майката и бащата, а им биват оставяни дори в първата нощ в болницата.Детските градини в Швеция също събраха популярност с дейности като разходки на открито и излети сред природата. Ролята на родителя отново е важна – започването на детска градина е с период на въвеждане, в който родител присъства в детската градина заедно с детето си в продължние на няколко седмици, докато детето се адаптира.

Психологът Калин Гайтанджиев: В България не е заложено да се отнасяме към детето като към личност

Националната стратегия за детето предизвика по-ожесточени спорове и от Истанбулската конвенция. Защо се случи това, от какво ги е страх…

Обществените места са адаптирани с подходяща инфраструктура и съоръжения за деца и родители, а библиотеките са превърнати в закрити площадки, където децата могат да играят, когато времето не е подходящо, като същевременно развиват и любовта на децата към книгите.За порастналите деца има на разположение безплатни университети, както и системата за помощи и заеми за учащи (CSN). Всеки учащ получава 2900 крони (600 лв) безвъзмездна помощ на месец от държавата и има право на заем с ниска лихва до 7000 крони (1400 лв) на месец. Това облекчение е не само за учащите, но и за родителите, които не се налага да плащат за образованието на децата си.От изброените политики оставаме с впечатлението, че държавата цели да помогне на семействата и даде възможност да прекарват колкото се може повече време заедно. Затова се запитахме имат ли почва слуховете за безразборно отнемане на деца и погледнахме статистиките.От около 2 милиона деца в страната на възраст 0-20 г, насилствено изведени от семейството са около 0,25% (4 675 деца) през 2017 година, а около 1,5% от децата и младежите (30 500 деца за 2016 година) са били обгрижени съгласно Закона за социалните услуги (SoL) или по Закона за специалните разпоредби за грижи за младите хора (LVU) по някое време през годината. Това са предимно младежи в 15-20 годишна възраст, а най-често срещаната форма на настаняване е приемен дом, където имат контакт с биологичните си родители и социалните служби. Най-много между 3 и 4 процента от децата и младежите в страната получават вид грижа от детските служби под някаква форма.Макар в Швеция физическото дисциплиниране на малчуганите да е забранено със закон от 1979г., причините за намеса на детските служби изглежда са други, а именно две основни. Едната е липсата на грижи от страна на родителите, например във връзка с психическото здраве на родителите, злоупотребата с тях, престъпление или когато родителите са починали или иначе липсват. Втората причина е деструктивното поведение на самият млад човек, като престъпления, насилие или проституция. Според статистиките има и увеличаване на децата, настанени в приемни домове след 2013 година с една трета, което съвпада и с периода с бежанските вълни.

Диана Йенсен от Дания: Българите отхвърлят Стратегията за детето, защото не я разбират

По какъв начин Дания се грижи за децата си разказа пред Actualno.com Диана Йенсен. Тя е българка, омъжена в скандинавската страна и веч…

Процентите на деца с мерки от социалните грижи не са по-високи от други развити страни, като към тях спадат и случаи на деца без родители, деца на бежанци без установен дом, деца пристигнали сами като бежанци и младежи с деструктивно поведение към себе си – групи, за които ние рядко се сещаме, говорейки за отнети деца.Допълнителни източници:10 неща, които правят Швеция добра за семейства с деца!Официален сайт на Шведската социална агенция FörsäkringskassanWikipedia