Робърт Листън провежда първата хирургическа операция с анестезия в Европа

Разни новини

Обща анестезия – използват се медикаменти (анестетици), с които се потиска функцията на централната нервна система (ЦНС), при което пациентът загубва съзнание (заспива).

Томас Едисон извършва демонстрация на създадената от него електрическа лампа

Лампа с нажежаема жичка (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа) е осветителен уред, източник на изкус…

Регионална анестезия – в различни части на тялото се инжектират медикаменти (локални анестетици), които временно прекъсват предаването на нервните импулси от оперативната зона към мозъка.Съществуват и други видове анестезия, които не се прилагат рутинно, защото не винаги са възпроизводими и обезболяването при тях невинаги е достатъчно за извършване на съответната манипулация. Такива са: електроанестезия, хипноанестезия и акупунктурна анестезия.