Ревизоро обяви Скалния мост в Тюленово за природна забележителност

Разни новини

Със заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров Скалният мост в землището на село Тюленово, община Шабла (област Добрич), е обявен за природна забележителност, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Предложението е внесено от община Шабла с цел опазване на феномена, наподобяващ скална арка между морето и сушата. Скалното образувание е без аналог по Българското Черноморско крайбрежие.

Заповедта на министър Димитров №РД-974/30.12.2019 г. е обнародвана в “Държавен вестник” в бр. 10 от 04.02.2020 г. Площта на природната забележителност е 2,424 дка. Заведена е под номер 545 в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ. Територията, собственост на община Шабла, попада в границата на защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002051 “Калиакра” за опазване на дивите птици.

Част от забранените дейности в защитената територия са разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери, скално катерене, нарушаване целостта и естествения облик на скалните образувания и др.

Процедурата по обявяване на природна забележителност “Скалния мост” е проведена в съответствие с изискванията на глава трета от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Решението е взето от комисия, в чийто състав влизат представители на компетентните институции – РИОСВ – Варна, Регионална дирекция по горите – Варна, Областна администрация – Добрич, Община Шабла, Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, Общинска служба “Земеделие” – Шабла, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Служба по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Поставете оценка:

0

Оценка 0 от 0 гласа.