Ректорът на Великотърновския университет връчи дипломите на абсолвентите във Враца

Разни новини

Висше образование в образователно-квалификационната степен “бакалавър” получиха завършилите “Предучилищна и начална училищна педагогика”, “Социална педагогика”, “Предучилищна педагогика и английски език”, “Начална училищна педагогика и английски език”, “Педагогика на обучението по български език и история” и “Педагогика на обучението по история и география”, предаде Елена Чамуркова от групата на великотърновските жрналисти.В своето приветствие към абсолвентите професор Бонджолов заяви: „Духът е онова, което ни води и ни прави българи. Запазете обичта си и я предавайте на вашите бъдещи ученици“. Той благодари на кмета на община Враца за подкрепата, която местната управа оказва на университетския филиал в града.Кметът Калин Каменов също поздрави абсолвентите с пожеланието да бъдат упорити и никога да не се отказват от своите цели.

Директорът на филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца, професор д-р Маринела Михова пожела на завършващите студенти да се реализират успешно като преподаватели. Тя подчерта, че дипломите са атестат за овладяване на социалната и педагогическата компетентност. „В годините сте взели много изпити, но именно придобитите знания във филиала и натрупаният опит, ще ви помогнат за справяне с изпитите на живота. Запомнете, че вашата кауза е образованието на нашите деца“ – каза още професор Михова.Тържествената церемония се проведе в Градската концертна зала. На официалното връчване на дипломите присъстваха още доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, доц. д-р Димитър Димитров, ВрИД декан на Историческия факултет и директор на дирекция „Магистърски програми“, Румен Антов, председател на Общински съвет – Враца.