Разпространението на наркотици у нас продължава да расте

Разни новини

При тези анализи ние установихме прекия контрол с местните органи на управление, но и искахме да научим как се прилага информационната карта от кметовете, съобщи заместник-главният секретар. Като допълни, че тази карта се изготвя от двете страни, за да може да се установи дали броят на подадените сигнали, които се вписват от самия кмет, потвърждават подадените от него становища, че се наблюдава завишена битова престъпност в конкретното населено място.

Оправдаха изцяло Златко Баретата за разпространение на наркотици

Върховния касационен съд (ВКС) реши окончателно делото за организирана престъпна група за разпространение на наркотици, водено срещу Зл…