Размерът на годишният данък на МПС зависи от екологичната норма ЕВРО

Разни новини

ВАЖНО! КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ АКО В СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (ЧАСТ „ПЪРВА“ И ЧАСТ „ВТОРА“) НЕ Е ПОСОЧЕНА ЕКОЛОГИЧНА НОРМА ЕВРО 1,2,3,4,5 И 6
Във връзка с многобройните запитвания, касаещи новоначислените размери за годишния данък на МПС, Ви информираме, че при липса на посочена екологична норма Евро 1,2,3,4,5 и 6 на притежаваното от Вас превозно средство, вписана в свидетелството му за регистрация (част „Първа“ и част „Втора“), първо трябва да се обърнете към официален представител на марката на Вашето МПС за Р. България, откъдето да се сдобиете с удостоверителен документ за притежаваната екологична норма на автомобила. 
След това лично или чрез пълномощник с моторното превозно средство трябва да отидете до Отдел „Пътна полиция”-СДВР като носите с Вас този документ заедно със свидетелството за регистрация на МПС – част “Първа и част “Втора” / “големия“ и „малкия“ талон/ . След като преминете с превозното средство през пункта на „Пътна полиция”-СДВР за идентификация, предоставяте съответните документи на служителите от МВР за издаване на нови документи с вписана съответна екологична норма.
Уточняваме ,че за това ,че не е вписана екологичната норма в свидетелството за регистрация никой няма да ви санкционира, а от това дали е нанесена, зависи какъв ще е размерът на годишният данък на МПС.
#СДВРстолична