Ръководството на хотел “Маринела” с коментар по информацията, че хотелът е “запечатан”

Разни новини

“Наложената санкция е в следствие на проверка, извършена на 04.09.2018г., която е установила липсващо свидетелство за регистрация на ИАСУТД (бел. ред. – изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с НАП чрез интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност), което се издава от фирмата “Хоспитайлити енд Ритейл Системс” ЕООД, която е единствен доставчик на услугите Micros-Fidelio-Opera на територията на Република България.

Специализираният наказателен съд запорира банкови сметки, дружествени дялове и имоти на Ветко и Маринела Арабаджиеви. Това съобщиха от …

Всички хотели, ползващи услугите на фирмата “Хоспитайлити енд Ритейл Системс” ЕООД не са разполагали с въпросното свидетелство за регистрация на ИАСУТД към момента на проверката, защото въпросната компания не е била регистрирана и сертифицирана.
Още на 17.09.2018г. управата на хотел Marinela Sofia внася всички необходими документи по изисканите протоколи и към настоящия момент хотелът функционира и продължава своята дейност”.