Ръкостискане или ръка на сърцето?

Разни новини

Мъж и жена не бива да се докосват, ако не са роднини или в брак. Тази норма обаче води до напрежения
Source:Клуб “Z”