Радев в Катовице – защитава Парижкото споразумение, но ЕС да не пречи на руския газ

Разни новини

Припомняме, че основна цел на конференцията е да бъде приет правилник за изпълнение на Парижкото споразумение, съгласно който да бъдат ясно разписани целите за всяка подписала го страна, какви конкретни мерки ще бъдат разписани за постигането на целите и как върви изпълнението. Като пример в тази насока българският президент обяви, че България вече е разработила Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие. Всъщност и стратегията, и планът са на фаза “обществено обсъждане”, като то стартира миналата седмица.

В Полша започна годишната конференция за климата на ООН

След година на опустошителни климатични промени, както в България така и по света, вчера в полския град Катовице започна годишната конф…

Изявлението на Радев е доста противоречиво и, тъй като след тезата за “ясните, детайлни, ефективни и приложими” правила той заяви, че е на форума, за да отстоява националните ни интереси. Същевременно обаче, според него България трябва да бъде много по-активна и да използва европейските програми и иновационни фондове за преструктуриране на въгледобива, за разработката, приложението и внедряването на нови екологично чисти форми на енергия и екологично чист транспорт и индустрия. Важно обаче било да има “сигурна и предсказуема енергия”.”Когато говорим за екологично чиста енергия, нека не забравяме, че е важно да имаме сигурна и предсказуема енергия. В това отношение Европа също може да ни помогне много, ако не създава пречки както в миналото за пътя на руските доставки на газ за България, но и за самия Европейски съюз”, заяви държавният глава.