Радан Кънев поиска мерки за спасяване на малките предприятия

Разни новини

Радикалните мерки за ограничаване на зараза от COVID-19, изискват незабавен и пълноценен законодателен и финансов пакет от компенсации за бизнеса. Никой не оспорва необходимостта от тези мерки. Те са експертен медицински въпрос. Но заповедта на МЗ, с която практически беше затворена българската икономика, предизвика хаос в целия малък и среден бизнес. Очевидно е, че начинът на налагането на карантината и липсата на компенсаторни решения, водят до щети и рискове, които налагащите ги чиновници дори не могат да осмислят: Това се казва в позиция на българския евродепутат Радан Кънев (ЕНП/ДБ) за мерките, които трябва да се предприемат в защита и подпомагане на малкия бизнес в България и заетите в него, във връзка с кризата, предизвикана от пандемията COVID-19 Става дума за стотици хиляди работници в малки и средни предприятия и десетки хиляди самонаети и работещи собственици, в т.ч. цели семейства, за които семейният бизнес е единствено препитание. Важно е да се оцени, че практически 100% от тези фирми разчитат на дневния си оборот за да платят заплати, наеми, кредити, сметки и да напълнят хладилника си. Тези хора – с мнозина от тях разговарях през изминалия ден – разбират нуждата от принудителното спиране на дейността си, в името на по-важен обществен интерес. Те обаче не могат да поемат сами загубите – обществото ни трябва да бъде солидарно. И това може да се случи само чрез законодателни мерки и средства републиканския бюджет. Незабавно трябва, за всички пряко и косвено засегнати предприятия: · Да бъдат временно отменени всички видове патентни и туристически данъци (в т.ч. прясно наложените данъци за AirBnB), общински такси за тротоарно право, такси за търговия с акцизни стоки и т.н.; · Да бъдат отложени всички крайни срокове по ЗКПО и ЗДДФЛ, в т.ч. срокове за авансови плащания; · Да бъде отложен текущият срок за плащане на ДДС за периода; · Да бъде дадена осигурителна “ваканция" за персонала и работещите собственици; · Да бъде въведен платен отпуск за периода на извънредните мерки, поет от бюджета или в определено съотношение поделен между работник, работодател и бюджет; · Да бъде постановено законодателно разсрочване на всички плащания по наеми на търговски обекти и поне частично възстановяване на наемите от бюджета; · Да бъде постановено законодателно безлихвено разсрочване на кредитите на засегнатия бизнес, но и на наемодатели с разсрочени вземания; · Да бъде въведен платен отпуск за гледане на дете по време на "ваканцията" (и задължение за бизнеса да пуска в принудителен отпуск първо работници, които така и така излизат в отпуск за гледане на дете…) Това са само част от задължителните мерки, които да дадат на бизнеса и обществото спокойствие, че преминаваме през тази криза наистина единни и солидарни. Те не могат да бъдат отлагани – след настъпване на “ефект на доминото” и серийни фалити и задлъжняване на фирми и семейства, всякакви последващи мерки ще бъдат безвъзвратно закъснели, както видяхме през 2009г. Подкрепа и спокойствие трябва да бъдат осигурени сега, успоредно с ограниченията, за да не се допусне влизане в спирала на фалити и лоши кредити. Българското правителство трябва и да апелира пред ЕК за общоевропейска рамка за закрила на работещите и собствениците в малкия и средния бизнес. Тя ще осигури фондове за компенсации и ще въведе минимални стандарти за закрила за всяка държава-членка.