Работодателите в Русе се оплакаха, че училищата бълват ненужни специалисти

Разни новини

Несъотвествието между потребностите на бизнеса за кадри и обучението в професионалните гимназии обсъдиха на среща в Oбластна администрация в Русе.

За да се реши проблемът с липсата на работна ръка, от бизнеса предлагат държавата да не дава пари за ученик, а за обучение по определени специалности, от които предприятията имат нужда. Някои работодатели дори наемат кадри чак от Шумен и Ловеч, тъй като в Русе такива просто липсват.

Според директора на техникума по строителство, проблемът е че няма баланс между броя на учениците, които се обучават в профилирани и професионални гимназии. От Регионалния инспекторат по образованието признават, че най-големият проблем е нежеланието на родителите да записват децата си да учат в професионални гимназии.

На срещата стана ясно, че голяма част от бизнеса вече е направил своите заявки към професионалните гимназии за план-приема за следващата година.