Публикуван е четвъртият брой на информационния бюлетин на НОИ

Новини от НОИ

nssi118Последното за годината четвърто издание на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) вече е достъпно на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя” – “Информационни материали”.

Source: nssi