Психолог: Липсата на нравственост води до агресия в обществото

Разни новини

“Хората трябва да са наясно, че взаимоотношенията не могат да почиват на принципа на своеволието, каприза и доминацията на някого за сметка на другиго. Обществото е организъм, който иска много фина настройка и в който всеки един елемент има своето специфично място“, отбеляза криминалният психолог. Проф. Гайдаров допълни, че агресията не е вродено състояние на човешкия индивид. „Нещата се решават в съвсем друго пространство и това са взаимоотношенията между хората, това е колективната отговорност и взаимодействието между гражданите в рамките на публичните взаимоотношения на организациите и семейната общност. Това са конкретните проявления на процеси, които в българското общество текат повече от десетилетия и очевидно бележат посока на нравствен и личностен разпад. Въпрос на индивидуален избор е какви правила ще спазваш и докъде ще се простира твоят егоизъм“, допълни проф. Калин Гайдаров.

Експерт: Превенцията на престъпленията у нас се пренебрегва

Превенцията на престъпленията у нас се пренебрегва. Инцидентите със стрелба са сериозна индикация за функционирането на обществото и ин…

Според него е важно да се обръща внимание на възпитанието на децата. „Училището не е само преподаване на знания и усвояване на различни предмети. То формира личността, нравствеността и отговорността ни към обществото. В училище човекът, който трябва да бъде в центъра на вниманието и обществената грижа, е учителят. Той трябва да има професионална компетентност, морална изграденост и отговорност за нещата, които се случват в това пространство. Нека учителите да бъдат уважавани и да им се дава възможност да вършат своите ангажименти по един подобаващ начин“, отбеляза криминалният психолог.Проф. Калин Гайдаров открои като форми на насилие агресията в училище, както и домашното насилие, което също се превърна в огромен проблем. „Това е интелектуално, морално и нравствено насилие и няма как да не се отразява върху психиката на нормалния човек. Той свиква с враждебно и непредвидимо обкръжение и правила, които са извънсоциални и безнравствени. Това не е подобаващо на модерното общество и е далеч от идеалите, към които ние вървим. Що се отнася до тези взаимни обвинения или претенции на различните страни, те ще бъдат безкрайни, когато няма обща платформа, върху която да бъдат разрешени“, каза експертът. Проф. Калин Гайдаров обърна внимание, че взаимоотношенията в семейството са лично пространство. „Хубаво е да има инструменти за въздействие, но няма как ние да следим непрекъснато какво точно се случва в семейството, за да реагираме, а и на какво основание да го правим. Решението е отново хората да бъдат отговорни и нравствени, това се възпитава и в семейството“, добави проф. Калин Гайдаров.