Проверяват язовирите в Бургаско

Разни новини

От там уточниха, че след приключване на проверките ще се изготви анализ за състоянието на водоемите и ще може да се даде информация за състоянието на язовирите както в страната, така и в област Бургас. По препоръки на Агенцията са предложени за закриване два язовира на територията на община Средец.

34-годишен мъж е задържан за подкуп на полицаи

Дете падна от втория етаж на търговски център в Бургас

Причината за извеждане от експлоатация на двата язовира е решение на експертен технически съвет след извършване на индивидуална оценка и изготвяне на комплексна оценка за работата, ефективността на язовирната стена и съоръженията към нея, обясниха от ДАМТН. Процедурата по извеждане от експлоатация и/или ликвидиране на язовирни стени и съоръженията към тях е регламентирана в Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.