Процедурата за осиновяване ще бъде ускорена след промени в Семейния кодекс

Разни новини

При развод се дава възможност родителските права да се упражняват и от двамата родители
Source:investor.bg/news-Процедурата за осиновяване ще бъде ускорена след промени в Семейния кодекс