Промениха Закона за концесиите – при прекратяване ще плащаме големи неустойки

Разни новини

Измененията бяха внесени от Министерски съвет. Промените са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет и засягат основно концесията на летище “София”.

Свиленски: ГЕРБ и ДПС не могат да променят Закона за вероизповеданията, ако “патриотите не се регистрират

Ако колегите от „Обединени патриоти“ не искат Законът за вероизповеданията да види бял свят, да не се регистрират на второт…

В Закона се ограничава възможността за преразглеждане на концесията и вероятна възможност за бъдещия концесионер да съди държавата.От БСП заявиха, че промените са в ущърб на българската държава за сметка на бъдещия концесионер. Страната ни ще се принуди да плати огромни неустойки, ако реши да прекрати концесионния договор, разкриват социалистите.

С предложените промени всеки един от участващите в групата икономически оператори ще отговаря солидарно, съгласно ресурса, който е предоставил за участие в правната форма за концесията.Съгласно текстовете с концесионния договор се определя участващите в групата икономически оператори отговарят солидарно с проектното дружество за изпълнението на концесионния договор съгласно предвиденото в него,Ще се вземат предвид характерът, размерът на участието на всеки от икономическите оператори в проектното дружество или на поетия от тях ангажимент за предоставяне на ресурси на проектното дружество.

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за концесиите

Парламентът гласува на първо четене промените в Закона за концесиите, предложени по препоръка на Световната банка. Световната банка се…

Конкретизират се и текстовете за разрешаването на спорове като се елиминират възможностите за противоречиво тълкуване. Някои от текстовете са свързани с обявлението за провеждане на повторна процедура.Законодателят предвижда независимо дали концесията е със или без трансграничен интерес, да се попълва електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на националния концесионен регистър.Парламентът остави досега действащите разпоредби, свързани с подсъдността. Това се случи по предложение на председателя на Правна комисия и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов.„Оставаме подсъдността, каквато е съобразно последните изменения на АПК. Това означава, че като първа инстанция ще се произнасят административните съдилища, а ВАС ще бъде касационна инстанция.Като такава ще има възможността да уеднаквява практиката на по-долните административни съдилища“, обясни депутатът от ГЕРБ. Според Кирилов с това би могло да се справи Административния съд.

Да остане възможността за обявяване на недействителност на концесионния договор, се обяви депутат

“Няма как с лека ръка да заличаваме от Закона за концесиите основанието за обявяване на недействителност на концесионния договор.” Тов…