Прокуратурата се отказа от обвинения срещу Бисеров

Разни новини

Според обвинението долната инстанция е допуснала редица нарушения. Затова и делото трябвало да започне отначало в Апелативния съд.

ВКС гледа делото срещу Христо Бисеров

Обвинението иска Бисеров да бъде осъден само за неплатени данъци. Така на практика прокуратурата вече не поддържа обвинението за недекларирани валутни сделки, което даде повод на Христо Ботев – защитник на Бисеров, да попита защо са изготвени две съдебни поръчки до Швейцария. Той настоява Върховният съд да оправдае окончателно Бисеров по всички обвинения. Така, както и двете инстанции до момента.

Бившият зам.-председател на Народното събрание не се яви днес в съдебната зала, каквото право има по закон.До месец Върховния касационен съд трябва да се произнесе по делото.От мотивите на първоинстанционния съд към оправдателната присъда се разбра, че прокуратурата е допуснала повтарящи се грешки в обвинението и дори се е позовала на закон, според който едно от посочените деяния не е престъпление.Защитата на Бисеров заяви пред съда, че има тълкувателно решение на ВКС според което данъчните престъпления се доказват с методите от Наказателно-процесуалния кодекс, а не Данъчно-осигурителния.

Прокуратурата не е съгласна с оправдателната присъда на Бисеров

Бисеров е разследван за избягване на данъчни задължения в особено големи размери, за нарушаване на Валутния закон относно задължението за деклариране на сделки с валутни ценности, извършено при условията на продължавано престъпление и за затаяване на истина в декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, подадена пред Сметната палата.