Програма за социална услуга в подкрепа на деца от 0 до 3 години и техните родители предложиха експерти по време на регионална среща

Новини от Пазарджик

Бъдещите родители и децата да имат достъп до два пакета услуги – подкрепа на бъдещи родители във връзка с раждането и грижите за детето и подкрепа за отзивчиви грижи и ранно учене на малкото дете. Тези две предложения бяха направени от участниците в регионален форум в рамките на национална застъпническа кампания по проект „Ранно учене и развитие“ – част от национален проект за подобряването на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“.

Форумът се проведе на 21 април в Пазарджик и беше организиран от консорциум от неправителствени организации – Фонд ИГА, сдружение ЛАРГО-Кюстендил и фондация Бъдеще-Ракитово, в подкрепа на създаване на широко достъпни услуги за ранно детско развитие и учене.

Експертите предлагат консултирането през периода на бремеността да обхваща различни теми, сред които здравословно хранене на бъдещата майка, посрещане на детето, промяна на семейната динамика, предизвикателства, които очакват бъдещите родители. Вторият пакет от прграмата е насочен към повишаване на родителските умения за подобряване на грижата в зависимост от възрастта и потребностите на децата: хранене, хигиена, предпазване от заболявания на децата в ранна възраст, предпазване на детето от злополуки и насилие, стимулиране на психическото и познавателното развитие на децата.

На срещата в Пазарджик участваха представители на общините в областта Септември, Велинград, Пещера, Брацигово, Пазарджик, Панагюрище, Ракитово, дирекциите социално подпомагане, образователни и здравни медиатори, доставчици на социални услуги, директори на детски градини.

източник