Проект на училище в Мездра ще интегрира деца чрез спорт и изкуство

Разни новини

„Благодарение на  тези проекти всички вие създавате нови и трайни приятелства. Надявам се и  вярвам, че в този проект няма да сте само партньори, но ще останете и добри приятели. Бъдете добри и знайте, че доброто ще пребъде“.Проектът „Ве Buddy, not Bully!“ се изпълнява по програма Еразъм + и има продължителност 2 години. Насочен е към  намаляване на тормоза в училище и в семействата, предимно на деца в риск, като предвижда интеграцията им чрез  участие  в спортни клубове и клубове по изкуствата. Партньори на мездренското училище са сродни институти от България, Румъния, Литва и Турция.