Процедурата за ТЕЛК се дигитализира

Разни новини

Нововъведение в ТЕЛК-системата, включително и срещу злоупотреби. Информационната система за контрол на медицинската експертиза ще заработи от утре, съобщава бТВ. С въвеждането ѝ ще се съкрати времето, при което се чака за издаване на експертиза от ТЕЛК. Досега срокът беше 3 месеца, но реално хората чакаха и повече заради натовареността на комисиите.

„Системата ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза и ще гарантира проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документите на гражданите“, обясни зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева.

Как работи системата?

От утре в реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

– Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК.

– Достъпът е електронен – чрез КЕП (квалифициран електронен подпис)

– Могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

Стъпка по стъпка:

Лекарската консултативна комисия издава медицинско направление/протокол

Лицето подписва електронно заявление за освидетелстване

Системата насочва заявлението към ТЕЛК

Съставът взима решение и подписва документите електронно

Документите се изпращат до лицето и заинтересованите страни

Лицето може да следи онлайн напредъка по неговия казус

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през електронната система. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Поставете оценка:

5

Оценка 5 от 1 гласа.