Признаха за национално представени 5 работодателски организации и 2 синдиката

Разни новини

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище за срок от 4 години. Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите за срок от 4 години.

Българска работодателска асоциация иновативни технологии не беше призната за представителна организация на работодателите на национално равнище, поради това че не отговаря на изискванията, регламентирани в Кодекса на труда.

Поставете оценка:

1

Оценка 1 от 3 гласа.