Примитивно

Разни новини

Леви ли са онези български "леви", които горят европейски флагове и използват реториката на крайно десните европейски партии? По конкретен повод Г. Папакочев обобщава фактите и различни мнения по темата.
източник:DW.COM – Примитивно